Kontrollera och skicka

* = Obligatorisk uppgift
** = Obligatorisk följdfråga

Borrhålsplacering

Ändra uppgifter

Placering av borrhål
Obligatorisk uppgift saknas

Värmepumpsanläggning

Ändra uppgifter

Avgiven/Tillförd effekt vid
Obligatorisk uppgift saknas
Avgiven effekt (kW)
Obligatorisk uppgift saknas
Typ av köldmedium
Obligatorisk uppgift saknas
Mängd (anges i kg)
Obligatorisk uppgift saknas
Material i kollektor
Obligatorisk uppgift saknas
Frostskyddsmedel i köldbärare
Obligatorisk uppgift saknas
Koncentration frostskyddsmedel (%)
Obligatorisk uppgift saknas
Bergvärmepumpens energitäckningsgrad (%)
Obligatorisk uppgift saknas
Har du en oljecistern som med anledning av värmepumpsinstallationen ska eller har tagits ur bruk?
Nej

Borrare och installatör

Ändra uppgifter

Borrare

Företagsnamn
Obligatorisk uppgift saknas
Namn
Obligatorisk uppgift saknas
Adressuppgift
Obligatorisk uppgift saknas
Telefon dagtid (inklusive riktnummer)
Obligatorisk uppgift saknas
Sitacs certifieringsnummer
Obligatorisk uppgift saknas

Sökandes uppgifter

Ändra uppgifter

Sökande

Namn
Obligatorisk uppgift saknas
Personnummer/organisationsnummer
Obligatorisk uppgift saknas
Adressuppgift
Obligatorisk uppgift saknas
Telefon dagtid (inklusive riktnummer)
Obligatorisk uppgift saknas
E-postadress
Obligatorisk uppgift saknas

Fastigheten

Vilken besittningsrätt har den sökande till fastigheten?
Obligatorisk uppgift saknas
Övrig information

Här kan du skriva om du har något övrigt att tillägga till din ansökan.

Bekräftelse via e-post

Du kommer få en bekräftelse på att din ansökan är inskickad tillsammans med en sammanfattning av de uppgifter du lämnat i din ansökan.