Värmepumpsanläggning

* = Obligatorisk uppgift
** = Obligatorisk följdfråga

Värmepumpens effekt
  1. Avgiven/Tillförd effekt vid *
Köldmedium i värmepump
  1. Typ av köldmedium *
Kollektor
  1. Material i kollektor *
  2. Frostskyddsmedel i köldbärare *
Övrigt
  1. Har du en oljecistern som med anledning av värmepumpsinstallationen ska eller har tagits ur bruk? *
    Fotnot 1

Fotnoter

  1. Du vet väl om att du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk? Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Läs mer om oljecisterner på den länken i högerkolumnen. Åter till fotnotreferensen