Vad händer efter att du skickat in din ansökan i e-tjänsten?

Ansökan kommer in och handläggningen startar

Handläggningen av din ansökan startar så fort du skickat in ansökan. Du och din installatör får även en bekräftelse via e-post att vi har mottagit ansökan. Remisser skickas automatiskt samma dag till ledningsägare för vatten- och avlopp samt gasledningar. Svaren från ledningsägarna skickas till miljöförvaltningen.

Grannyttranden

Alla grannar som är berörda skickar miljöförvaltningen brev till. De har två veckor på sig att lämna in ett yttrande på din ansökan till oss. Om någon granne inte lämnar in sitt eventuella yttrande till oss så fortsätter vi handläggningen ändå.

Ansökan granskas

Utsedd handläggare i ärendet kontrollerar bland annat att borrplatsen inte ligger för nära befintliga borrhål eller grannars byggnader och att även grannar kan borra i framtiden. Vi kontrollerar att din borrare är certifierad, att du tänker använda godkända material och ämnen i din värmepump. Vi granskar alla remissvar och alla yttranden. Vi tittar på olika kartor där vi bland annat kontrollerar att det inte finns pågående planer på att bygga tunnlar i närheten av ditt borrhål.

Om din fastighet ligger nära en tunnel eller ett spår så skickar vi remisser till spår- och tunnelägare som har ca tre veckor på sig att svara.

Borrar du närmare än 50 meter från strandlinjen inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren så kontaktar miljöförvaltningen Länsstyrelsen. De granskar din ansökan utifrån särskilda skyddsföreskrifter och svarar miljöförvaltningen efter cirka fyra veckor. Därefter kan miljöförvaltningen gå vidare med din ansökan.

Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du av någon anledning måste boka in borrare innan du fått ditt tillstånd så är vårt råd att ha mycket goda tidsmarginaler. Detta för att väntetiden snabbt kan förändras, både på grund av kösituationen hos oss och på grund av att du kan behöva justera din ansökan. Information om aktuell kötid finns på startsidan för värmepumpar på stockholm.se.

Eventuellt ändrad borrplats

Om lednings- och tunnelägare har svarat att en ledning eller tunnel hindrar borrning för bergvärme så kontaktar vi dig och förklarar vad du behöver göra. Kortfattat innebär det att du behöver hitta en ny borrplats och få ett godkännande av ledningsägarna. Eventuellt kan nya grannyttranden behövas.

Beslut om tillstånd

Ser allt bra ut så får du ett beslut om tillstånd med posten. Nu kan du sätta igång att installera din värmepumpanläggning.

Riskera inte extra avgifter – vänta på ditt tillstånd och borra på rätt plats!

Om du installerar en värmepump utan tillstånd riskerar du att betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr utöver ansökningsavgiften och timavgift till miljöförvaltningen för handläggning av den olovliga borrningen.

Om du borrar på fel plats är miljöförvaltningen skyldig att åtalsanmäla dig. Inför ansökan